Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Ordningen med direkte varsling av alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn (Avdeling for varsler og operativt tilsyn), jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, er omtalt i egen meny:

Endringer i meldeordningen fra 1. juli 2012

Stortinget vedtok før sommeren 2011 at spesialisthelsetjenestens meldeplikt til Helsetilsynet i fylket om hendelser som har ført til eller kunne ha ført til alvorlig helseskade skulle opphøre. Fra 1. juli 2012 ble ny meldeordning knyttet til Pasientsikkerhetsenheten i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) satt i drift. Samspillet mellom Kunnskapssenteret og Statens helsetilsyn etter at ordningen er trådt i kraft fremgår av Rapport om avklaring av samarbeidsrutiner og grenseflater knyttet til meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og varslingsplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Ved mistanke om alvorlig systemsvikt skal Kunnskapssenteret varsle Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyns publikasjoner fra Meldesentralen

Meldesentralen i Statens helsetilsyn er registeret over meldinger fra meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, som Statens helsetilsynforvaltet frem til 1. juli 2012.