Gå til innhold

Helsestasjonen - Hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013

Forsidebilde, Rapport fra Helsetilsynet nr 4/2014

 

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss?

Forsidebilde, Rapport fra Helsetilsynet nr 3/2014

 

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv.

Forsidebilde, Rapport fra Helsetilsynet nr 2/2014

 

Oppsummering av satsinga på tilsyn med helse- og omsorgstenester til eldre 2009–2012

Forsidebilde, Rapport fra Helsetilsynet nr 1,2014

Innhold

Rapport fra Helsetilsynet

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |2003 | 2002

 

ePub-format

Fra og med Rapport 1/2014 blir alle rapportene i serien også publisert i ePub-format. ePub er en forkortelse for electronic publication og er en åpen e-bokstandard. Innhold i dette formatet er egnet til å lese på nettbrett og mobile enheter. Innholdet formateres til forskjellige enheter, skjermstørrelse og skjermoppløsning. Se artikkelen Hva er ePub?.

Søking

Bruk av søkefeltet oppe til høyre gir treffliste som er filtrert på dokumenttype. I filtreringen til venstre for trefflisten er Rapport fra Helsetilsynet egen kategori.

Bestilling

Et utvalg rapporter finnes i trykt utgave i tillegg til nettutgaven. Opplysninger om dette finnes i tilknytning til hver enkelt rapport. Bestilling kan skje til telefon 21 52 99 00, faks 21 52 99 99 eller e-post postmottak@helsetilsynet.no

Gå til toppen