Hopp til hovedinnhold

Mål

Helsetilsynet skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i barnevern, sosial- og helsetjenestene gjennom effektive tilsyn. Erfaringer fra brukere, pasienter og pårørende er viktige bidrag i dette arbeidet. Brukermedvirkning er derfor et prioritert satsningsområde i Helsetilsynet.

Brukerrådet i Statens helsetilsyn skal være et samarbeidsforum mellom Helsetilsynet og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Rådet skal være med på å sikre at brukere, pasienter og pårørendes erfaringer blir tatt hensyn til og kommer til nytte i Helsetilsynets virksomhet. Rådet skal være med på å videreutvikle Helsetilsynets metoder og praksis.

Brukerrådet skal arbeide på systemnivå og skal ikke erstatte annen brukermedvirkning i Helsetilsynet. For å sikre reell medvirkning må brukerrådet involveres i saker av strategisk betydning, og på et tidlig tidspunkt i prosessen. Medlemmene i rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.               

Brukerrådets oppgaver er å:

  • gi råd i saker som gjelder utvikling av Helsetilsynets arbeid
  • formidle kunnskap og erfaring til Helsetilsynet
  • bidra til å utvikle Helsetilsynets metoder og praksis, spesielt for god brukermedvirkning
  • bidra til bedre kontakt mellom Helsetilsynet og brukere, pasienter og pårørende»

Medlemmer

Ragnhild S. Støkket, leder, e-post: ragnhild.stokket@parkinson.no
Harald Kvame Hansen, nestleder, e-post: mkvameha@online.no / leder@lupeorg.no

Organisasjon

Medlem

Varamedlem

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ragnhild Støkket

Harald Kvame Hansen

Inger Karin Natlandsmyr

Unge funksjonshemmede

Ingvild Østli

 

Samarbeidsforum for funksjonshemmede

Janne Skei

Hedvig Ekberg 

Norsk forbund for utviklingshemmede

Frode Strømman

Gunn O. Strand Huthinson

Voksne for barn

Merete Toft

Karin Kallsmyr

Kreftforeningen

Marius S. Lindberg

Emilie Langfjord

Velferdsalliansen

Honoratte Basemake NN Muhanzi 

Ragnar Grønås

Mental helse Norge

Jill Arild

Linda Berg-Heggelund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Tuva Smedstad (foreløpig til ny representant er på plass)

Caroline Myklebost

Pårørendealliansen

Anne-Grethe Terjesen

Anita Vatland

Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon

Jan Gunnar Skoftedalen

Torhild Kielland

Sekretariatet

Brukerrådets sekretariat kan kontaktes på brukerradet@helsetilsynet.no, om saker som gjelder brukerrådet.

Referater

Møtereferat 2. juni 2022 (pdf)
Møtereferat 3. mars 2022 (pdf)
Møtereferat 2. desember 2021 (pdf)
Møtereferat 3. september 2021 (pdf)
Møtereferat 10. juni 2021 (pdf)
Møtereferat 11. mars 2021 (pdf)