Hopp til hovedinnhold

Mål

Helsetilsynet skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i barnevern, sosial- og helsetjenestene gjennom effektive tilsyn. Erfaringer fra brukere, pasienter og pårørende er viktige bidrag i dette arbeidet. Brukermedvirkning er derfor et prioritert satsningsområde i Helsetilsynet.

Brukerrådet i Statens helsetilsyn skal være et samarbeidsforum mellom Helsetilsynet og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Rådet skal være med på å sikre at brukere, pasienter og pårørendes erfaringer blir tatt hensyn til og kommer til nytte i Helsetilsynets virksomhet. Rådet skal være med på å videreutvikle Helsetilsynets metoder og praksis.

Brukerrådet skal arbeide på systemnivå og skal ikke erstatte annen brukermedvirkning i Helsetilsynet. For å sikre reell medvirkning må brukerrådet involveres i saker av strategisk betydning, og på et tidlig tidspunkt i prosessen. Medlemmene i rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.               

Brukerrådets oppgaver er å:

  • gi råd i saker som gjelder utvikling av Helsetilsynets arbeid
  • formidle kunnskap og erfaring til Helsetilsynet
  • bidra til å utvikle Helsetilsynets metoder og praksis, spesielt for god brukermedvirkning
  • bidra til bedre kontakt mellom Helsetilsynet og brukere, pasienter og pårørende»

Medlemmer

Ragnhild S. Støkket, leder, e-post: ragnhild.stokket@parkinson.no

Medlemmer i brukerrådet

Organisasjon

Hovedmedlem

Varamedlem

Fagrådet for rusfeltet

Jan Gunnar Skoftedalen

Torhild Kielland

Barn av rus

Marius Sjømæling

Vilde Adolfsen

Voksne for barn

Staale Vaage
Patrick Ekkeren Manfredo

Karin Källsmyr

Pårørendealliansen

Anne-Grethe Terjesen

Anita Vatland

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Inger Karin Natlandsmyr

Samarbeidsforumet for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO)

Janne Skei

Hedvig Ekberg

Unge funksjonshemmede

Nora Thunem

Ingvild Østli

Velferdsalliansen

Honoratte Basemake NN Muhanzi

Tina Marie Paulsen

Kreftforeningen

Marius Lindberg

Malin Albrechtsen
van der Hagen

(Fra august 2023: Emilie Langfjord)

Norsk forbund for utviklingshemmede

Frode Strømman

Gunn O. Strand Hutchinson

Mental helse Ungdom

Vebjørn Leite Olsen

Benedikte-Marie Lio

Bipolarforeningen

Anne-Grethe Larsen

Mette Kristoffersen

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Tayyab Choudri 

Martin Toft 

Pensjonistforbundet

Svein Helgesen

Wenche Karin Malmedal

Sekretariatet

Brukerrådets sekretariat kan kontaktes på brukerradet@helsetilsynet.no, om saker som gjelder brukerrådet.

Referater

Møtereferat 8. juni 2023

Møtereferat 9. mars 2023

Møtereferat 8. desember 2022

Møtereferat 1. og 2. september 2022

Møtereferat 2. juni 2022 (pdf)

Møtereferat 3. mars 2022 (pdf)

Møtereferat 2. desember 2021 (pdf)

Møtereferat 3. september 2021 (pdf)

Møtereferat 10. juni 2021 (pdf)

Møtereferat 11. mars 2021 (pdf)