Helsetilsynet

Mål

Overordnet mål for Helsetilsynets brukerråd er å:

  • fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser knyttet til Helsetilsynets samfunnsoppdrag
  • bidra til at brukererfaringer fra barneverntjenesten, sosiale tjenester i Nav, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten blir brukt i arbeid med å utvikle tilsynet
  • bidra til at brukerfaringer blir benyttet både i planlegging, gjennomføring og evaluering i alle former for tilsyn
  • bidra til å videreutvikle metoder og praksiser for å involvere brukere i tilsyn

Oppgaver

Brukerrådets oppgaver er å:

  • gi råd i saker som gjelder tilsynsoppdraget
  • være et forum for videreutvikling av brukerinvolvering i tilsyn, gjennom dialog og evaluering av metoder og praksiser
  • være et forum for formidling av kunnskap og erfaringer fra brukere, pasienter og pårørende
  • bidra til bedre tilgjengelighet til Statens helsetilsyns beslutninger og produkter, og til bedre kontakt mellom Helsetilsynet og brukere, pasienter og pårørende
  • være et samarbeidsforum mellom Statens helsetilsyn og bruker- og pårørendeorganisasjoner
  • bidra til at medarbeiderne i Statens helsetilsyn får nødvendig innføring og opplæring i prinsipper for god brukermedvirkning og hvordan den (kan) praktiseres

Medlemmer

Thomas Johansen, leder, e-post:
Kirsti Stenersen, nestleder, e-post:

Organisasjon

Medlem

Varamedlem

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ragnhild Støkket

Harald Kvame Hansen

Inger Karin Natlandsmyr

Unge funksjonshemmede

Nikolai Raabye

Synne Lerhol

Samarbeidsforum for funksjonshemmede

Kirsti Stenersen

Hedvig Ekberg

Norsk forbund for utviklingshemmede

Frode Strømman

Gunn Strand Huthinson

Voksne for barn

Merete Toft

Ina Nergård

Kreftforeningen

Kirsten Haugland

Camilla Fosse

Velferdsalliansen

Laila Marie Patrong

Maurice Mokulu

Mental helse Norge

Linda Berg-Heggelund

Kristian Kise Haugland

Landsforeningen for barnevernsbarn

Thomas Johansen

Caroline Myklebost

Pårørendealliansen

Anita Vatland

Anne-Grethe Terjesen

Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon

Jan Gunnar Skoftedalen

Torhild Kielland

Sekretariatet

.