Hopp til hovedinnhold

Avdeling for operativt tilsyn i Statens helsetilsyn fører tilsyn:

  • etter alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, jamfør § 6 i helsetilsynsloven og § 7-6 i pasient- og brukerrettighetsloven.
  • med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse- og omsorgstjenestene.
  • i henhold til blodforskriften, forskrift om håndtering av humane celler og vev, og forskrift om humane organer til transplantasjon.
  • med NIS-direktivet (høyt felles sikkerhetsnivå i nettverk og informasjonssystemer).
  • med helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr ved ytelse av helse og omsorgstjenester.

Videre er avdelingen ansvarlig for oppfølgingen av:

  • eksterne varsler etter kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven
  • overvåkning av helsemessige konsekvenser av lovlige arbeidskonflikter.

Avdelingen har ansvar for faste kontaktmøter med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), E-helsedirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Avdelingen har også ansvar for styring av, og støtte til, statsforvalterne sitt arbeid innenfor vårt område.

Avdelingen blir ledet av avdelingsdirektør Ingerid Herstad Nygaard.

Oversikt – varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen

Tilsyn med IKT

Humant materiale – blod, celler og vev, organer

Engelsk avdelingsnavn: Department for Operational Supervision