Hopp til hovedinnhold

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen, til Statens helsetilsyn. Det gjelder også dersom en pasient eller bruker skader en annen. Varslingsplikten gjelder når utfallet er utenfor påregnelig risiko.

Varslingsplikten gjelder både for spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste, private tjenesteytere, tannhelsetjenester, og alle andre virksomheter som yter helsehjelp.

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle slike hendelser.

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet. Varslene følges opp på ulike måter av Statens helsetilsyn eller statsforvalteren.

Slik varsler virksomheter og pasient/bruker/nærmeste pårørende

Varsel fra virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester

Varsel fra pasient, bruker og nærmeste pårørende

Les mer:

Mer om stedlig tilsyn etter varsel om alvorlig hendelse som tilsynsmetode

Mer om annen tilsynsmessig oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse - innhenting av redegjørelse, egenvurdering, egenrapport

Mer om oversendelse til statsforvalteren som tilsynsmessig oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse

Statistikk 

Publikasjoner og sosiale medier 

Andre ordninger for tilsyn, klage og erstatning