Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsavtalar

Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn. Gjeld frå 12.5.2021.

Samarbeidsavtale mellom norske tilsynsmyndigheter. (pdf) Undertegnet 21.5.2019

Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om tilsyn med norskledede helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet. Avtalen gjeld frå 1. januar 2020 til 31. desember 2029

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsetaten. Gjeld frå 26.9.2016

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Helfo Gjeld frå 11.11.2016

Samarbeidsavtale mellom Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn Gjeld frå 24.4.2015

Samarbeidsavtale mellom Petroleumstilsynet og Statens helsetilsyn (pdf) Gjeld frå 23.11.2017