Hopp til hovedinnhold

Avdeling for operativt tilsyn i Statens helsetilsyn fører tilsyn:

  • etter alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, jamfør § 6 i helsetilsynsloven og § 7-6 i pasient- og brukerrettighetsloven.
  • med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse- og omsorgstjenestene.
  • i henhold til blodforskriften, forskrift om håndtering av humane celler og vev, og forskrift om humane organer til transplantasjon.
  • med NIS-direktivet (høyt felles sikkerhetsnivå i nettverk og informasjonssystemer).
  • med helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr ved ytelse av helse og omsorgstjenester.

Videre er avdelingen ansvarlig for oppfølgingen av:

  • eksterne varsler etter kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven
  • overvåkning av helsemessige konsekvenser av lovlige arbeidskonflikter.

Avdelingen har ansvar for faste kontaktmøter med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), E-helsedirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Avdelingen har også ansvar for styring av, og støtte til, statsforvalterne sitt arbeid innenfor vårt område.

Avdelingen blir ledet av avdelingsdirektør Ingerid Herstad Nygaard.

Plikt og rett om varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen

Tilsyn med IKT

Humant materiale – blod, celler og vev, organer

Engelsk avdelingsnavn: Department for Operational Supervision