Hopp til hovedinnhold

Det pågår etablering av tilsyn med bruk av IKT i helse- og omsorgstjenestene. Denne måneden er tre nyansatte og ny internettside på plass. Fra tidligere har en prosjektleder og en fast ansatt i Helsetilsynet arbeidet med etablering av IKT-tilsynet. Det pågår rekruttering av jurist. Den lille arbeidsgruppen er tilgjengelig via

Bakgrunn for etableringen er økende bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene, og det er en økende IKT-avhengighet i sektoren. Det er i dag vanskelig å tenke seg forsvarlige helsetjenester uten omfattende IKT-løsninger.

Prosjektet har utført to kartlegginger av IKT-beredskap, risikovurderinger og nødrutiner knyttet til bruk av IKT. Rapport fra første kartlegging er tilgjengelig og det pågår arbeid med andre rapport fra kartleggingene. I samarbeid med Fylkesmennene (kommende Statsforvaltere) pågår det også arbeid med noen varselsaker som har IKT-element.

Hvordan er sykehusene forberedt på IKT-bortfall? Kartlegging ved fem virksomheter

Rapport fra Helsetilsynet 3/2020
PDF