Hopp til hovedinnhold

Svært alvorlig skade eller dødsfall på pasient eller bruker i helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten skal ikke lenger varsles gjennom e-postadressen .Norsk Helsenett har i samarbeid med Statens helsetilsyn videreutviklet den elektroniske meldeportalen på www.melde.no til også å omfatte varselordningen til Statens helsetilsyn. Denne portalen skal brukes når virksomheter skal varsle Statens helsetilsyn.