Hopp til hovedinnhold

I en ny rapport oppsummerer Helsetilsynet omfanget av tvangsbruk i barneverninstitusjoner og klagebehandlingen av tvangsbruk i 2019. Den samlede tvangsbruken på barneverninstitusjoner økte med 7 prosent på landsbasis mellom 2018 og 2019. Tvangen ble som ble brukt oftest mot barn på barneverninstitusjon, er rusmiddeltesting, tvang i akutte faresituasjoner og begrensninger i adgangen til å bevege seg. I årets rapport presenteres også en kartlegging som viser hvor mye tvang enkelte barn utsettes for.

Statsforvalteren behandlet 579 klager på tvangsavgjørelser på landsbasis i 2019. Dette innebærer at barn og unge klaget på 9 prosent av alle tvangsavgjørelser som ble fattet i 2019. Statsforvalteren ga klager medhold i 18 prosent av sakene på landsbasis. Det behandles flest klagesaker over tvang i akutte faresituasjoner, og det er også her statsforvalteren oftest gir klagermedhold. Helsetilsynet er opptatt av at barn på barneverninstitusjonene skal oppleve klageordningen som nyttig. Helsetilsynet mener det bør være en bred diskusjon blant alle aktørene i barnevernet om klageordningen er god nok og praktiseres på en måte som er tilpasset barn som bor på barneverninstitusjon.

Tvangsbruk i barneverninstitusjoner. Omfang av tvangsbruk og fylkesmennenes klagebehandling av tvangsbruk i 2019

Rapport fra Helsetilsynet 1/2021
PDF

Tvangsbruk i barneverninstitusjoner. Omfang av tvangsbruk og fylkesmennenes klagebehandling av tvangsbruk i 2019

Rapport fra Helsetilsynet 1/2021

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 1/2021