Hopp til hovedinnhold

En av oppgavene til Statens helsetilsyn er å ta imot og vurdere varsler om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen. Varslingsplikten gjelder når utfallet er utenfor påregnelig risiko.

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle slike hendelser. Varslene følges opp på ulike måter av Statens helsetilsyn eller statsforvalteren.

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Vi har oppdatert informasjon på våre nettsider for å tydeliggjøre hva som faller inn under varselordningen, hvordan varslene kan følges opp av tilsynsmyndigheten og om andre relevante melde- og varselordninger. Det er videre utarbeidet praktisk veiledning om fremgangsmåten for elektronisk varsling for både pasient, bruker og pårørende via helsenorge.no, og for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten på melde.no.

Plikt og rett om varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen