Hopp til hovedinnhold

- Frosta kommune har vist oss at de har jobbet godt for at det skal være trygt og sikkert å være pasient i Frosta. Formålet med tilsyn er nettopp å bidra til å styrke fremtidig pasientsikkerhet, sier konstituert direktør Heidi Merete Rudi i Statens helsetilsyn.

Frosta kommune har redegjort for rutiner, praksis og systemer for håndtering informasjon om mulige alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegetjenesten. Kommunen har vist til konkrete saker der de har fulgt opp og håndtert informasjon om alvorlige forhold i tjenestene. Det arbeides også med å skrive en ny varslingsrutine for både intern og ekstern varsling. Videre har kommunen løpende dialog med tilsynsmyndighetene om ulike typer saker. Gjennomgangen deres av den konkrete saken med fastlegen er en del av arbeidet med ledelse og kvalitetsforbedring.

På bakgrunn av arbeidet som er gjort, avslutter Statens helsetilsyn tilsynet med Frosta kommune.

Avslutning av tilsyn

Brev av 10. oktober 2023 fra Statens helsetilsyn til Frosta kommune