Hopp til hovedinnhold

Fra 1. januar 2023 har vi et nytt brukerråd som er oppnevnt for perioden 2023-2024.

Et hovedprinsipp som ligger til grunn når Helsetilsynet setter sammen brukerrådet, er at organisasjonene skal være paraplyorganisasjoner og/eller landsdekkende. Samlet sett skal de representere bredden av brukere, pasienter og pårørende knyttet til barnevernet, sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

I 2023–2024 ønsker vi i tillegg å styrke representasjon av

  • barn og unge
  • minoritetsperspektiv
  • eldre sårbare brukergrupper
  • psykisk helsefeltet

Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet og til innspill som bidrar til utvikling av tilsynsarbeidet.

Medlemmer i Brukerrådet

Organisasjon

Hovedmedlem

Varamedlem

Fagrådet for rusfeltet

Jan Gunnar Skoftedalen

Torhild Kielland

Barn av rus

Marius Sjømæling

Vilde Adolfsen

Voksne for barn

Merete Toft
Patrick Ekkeren Manfredo

Karin Källsmyr

Pårørendealliansen

Anne-Grethe Terjesen

Anita Vatland

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ragnhild Stenshjemmet Støkket

Inger Karin Natlandsmyr

Samarbeidsforumet for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO)

Janne Skei

Hedvig Ekberg

Unge funksjonshemmede

Nora Thunem

Ingvild Østli

Velferdsalliansen

Honoratte Basemake NN Muhanzi

Tina Marie Paulsen

Kreftforeningen

Marius Lindberg

Malin Albrechtsen
van der Hagen

(Fra august 2023: Emilie Langfjord)

Norsk forbund for utviklingshemmede

Frode Strømman

Gunn O. Strand Hutchinson

Mental helse Ungdom

Vebjørn Leite Olsen

Benedikte-Marie Lio

Bipolarforeningen

Anne-Grethe Larsen

Mette Kristoffersen

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Tayyab Choudri 

Martin Toft 

Pensjonistforbundet

Svein Helgesen

Wenche Karin Malmedal