Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnen for tilsynet er bekymringsmeldinger og varsler om hendelser etter innføringen av Helseplattformen 12. november 2022. Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag har med stigende bekymring sett på hvordan innføringen av den nye felles pasientjournalen kan påvirke pasientsikkerheten, og ba derfor i januar styret i Helse Midt-Norge om en redegjørelse om oppfølgingen av Helseplattformen.

Helsetilsynet ser alvorlig på informasjon om at innføring av Helseplattformen kan ha medført fare for pasientsikkerheten. Tilsynet følges nå opp med stedlig tilsyn, i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag for å sikre god lokal forankring. Helsetilsynet vil lede tilsynslaget, som er bredt sammensatt med fagkompetanse fra både helsefag og IKT.

Utvalgte bekymringsområder

Stedlig tilsyn vil finne sted i første halvdel av februar, og Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag er nå i ferd med å planlegge gjennomføringen. Tilsynet vil ha fokus på tre utvalgte bekymringsområder: informasjonsflyt, legemiddelhåndtering og brukergrensesnitt.

- Vi er opptatt av å få opplyst disse områdene på en god måte, og få klarhet i hvordan helseforetaket har jobbet med å identifisere risiko og planlegge tiltak, sier underdirektør i Helsetilsynet, Tone Blørstad, som leder tilsynslaget.

Læringspunkter for oppfølging av journalløsninger

Helseplattformen er ett av flere pågående initiativ for å nå visjonen om Én innbygger – én journal, som er et uttalt mål for helse- og omsorgssektoren i Norge. Helsetilsynet mener erfaringene fra innføringen av felles journalløsning i Midt-Norge kan gi nyttig læring også med tanke på andre IKT-prosjekter.

Vi kommer ikke til å uttale oss om detaljer i det pågående tilsynsarbeidet.

Les mer om Helsetilsynets IKT-tilsyn

Kontaktperson, Helsetilsynet:

Kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik
E-post:
Telefon: 99264804