Helsetilsynet

2016

Alvorlige trokarskader. Alvorlige skader på store abdominalkar ved bruk av trokar varslet til Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn [foredrag]

'Prescribing' coercive healthcare: documentary accounts of coercive healthcare decisions regarding persons with intellectual disabilities

Tilsyn og tillit – to sider av samme sak [foredrag]

Risikoforståing som utfordring for forvaltninga

Do unto others as you would have them do to you [foredrag]

Tilsyn og vidsyn. Fag, ledelse og regelverk – hånd i hånd? «Oppvekst – en risikosport» [foredrag]

Reactions and coping strategies in lay rescuers who have provided CPR to out-of-hospital cardiac arrest victims

Profesjonsetikk og rolleblandinger

Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom

Å hjelpe er ikke et valg. Det er en plikt

Varsling til beste for pasienten og helsevesenet

"... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" – fortellinger fra et skolehjem

Samfunnsmedisin som legespesialitet

Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet? [foredrag]

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten [foredrag]

Fylkesmann: – Tviler på om tilsynet med barnevernet er godt nok

Brukerinvolvering - brukermedvirkning for alle

Bedre tilsyn av helse- og omsorgstjenestene med aktiv brukerinvolvering

Pliktbrudd. Store forskjeller mellom fylkene

Er barn og unge uten rettssikkerhet?

Tryggere utskriving av pasienter fra sykehus

Styrk tilsynet med helsevesenet i fylkene