Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2013

Du koga sånn

Der abort er risikosport

Utviklingshemming og seksualitet

Uønskede graviditeter er fortsatt et stort kvinnehelseproblem

Den nye regjeringens helse- og sykehusplan

God styring av helsetjenester til syke eldre – gode tjenester

Normalisering og selvbestemmelse i konflikt med bestemmelsene om tvang og makt?

A risk analysis of cancer care in Norway

Når sykepleiere misbruker legemidler

Leger og trafikksikkerhet – erfaringer fra Møre og Romsdal

I forbifarten, Jan Fredrik Andresen

Også vernepleiere mister autorisasjon

Bli med på dugnad for individuell plan!

Kvinne med hyperthyreose, hematuri og positiv c-ANCA

Dame med mange jern i ilden [intervju med Karin Straume, fylkeslege i Finnmark]

Living in a box, or a genie in a bottle?

A model for learning in emergency response work

Lovforslag svekker retten til helsehjelp

Hvordan gikk det med de utskrivningsklare?

Se helheten i kreftbehandlingen

Rollebevissthet kontra «hvem vokter vokterne»

Components of a tool to address learning from accident investigation

Obduksjon – fremdeles gullstandard?

Barn og barndom

Usikkerhet, uheldige hendelser og feil

Mannlige kjønnsorganer

En stillferdig stjerne

Risk regulation and proceduralization

Avvik må meldes