Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn ser positivt på forslagene om skikkethetsvurdering i de utdanningene der studenten er i kontakt med barn, unge og voksne i sårbare situasjoner. Dette omfatter områder vi har spesielt ansvar for tilsyn med; helse- og omsorgstjenester og barnevern. Det skal sikre at deres liv og deres fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet må ikke settes i fare av studenten.

Vi forutsetter at vurderingskriteriene er relevante og uttømmende og at rettssikkerheten ved opptak, avslag og utestengelse er tilfredsstillende ivaretatt.

Vi har for øvrig ingen kommentarer til forslagene.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
assisterende direktør

Hans-Petter Næss
fagdirektør

 

Saksbehandler: Hans-Petter Næss
Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift