Hopp til hovedinnhold

Høringssvaret har et format som ikke egner seg for publisering. Interesserte kan få høringssvaret ved å bestille dokumentet. Bestillingar gjøres via:
Brev: Arkivet, Statens helsetilsyn, Postboks 231, Skøyen, 0213 OSLO.