Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Internserien 5/2020
PDF

Denne rapporten er også utgitt som Rapport fra Helsetilsynet:

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene under koronapandemien

Rapport fra Helsetilsynet 8/2020
Bilde av forsiden