Hopp til hovedinnhold

Veileder for landsomfattende egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021-2022

Internserien 3/2021 Bokmål. Versjon 12.5.2021
PDF

Rettleiar for landsomfattande eigenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021-2022

Internserien 3/2021 Nynorsk. Versjon 12.5.2021
PDF

Egenvurderingsskjema. Er poliklinikkens praksis i samsvar med krav til pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten?

Vedlegg til Internserien 3/2021. Versjon datert 12.5.2021
Excel