Helsetilsynet

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Internserien 2/2020
PDF

Skjema for undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Revidert skjema 2.7.2020. Skjemaet ble publisert som vedlegg til Internserien 2/2020
Word