Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

PDF

Publikasjonen i epub-format

epub

Risikovurdering med stort engasjement for brukarane

Artikkel fra Tilsynsmelding 2015
PDF

Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er en sårbar gruppe med behov for sammensatte tjenester. Svikt på ett eller flere områder kan gi svært alvorlige konsekvenser. Statens helsetilsyn gjorde i 2015 en risikovurdering av tjenestene til denne gruppen. Resultatet – risikobildet sett med fagmiljøets øyne – beskrives i denne rapporten.

Risikovurderingen viste at tilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse kan svikte innen både spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og sosialtjenester.

De tre områdene som ble rangert som mest risikoutsatte er:

  • manglende samtidig og integrert behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
  • bruker/pasient får ikke tilpasset bolig (inkludert ikke tilpasset innholdet av tjenester i boligen)
  • mangelfull utredning, vurdering og diagnostisering (både somatisk og psykisk helse samt rusavhengighet)

Helsetilsynet vil benytte resultatet av risikovurderingen som grunnlag for valg av tema for landsomfattende tilsyn i 2017 og 2018. Vi ønsker også at resultatet og denne rapporten skal bli brukt aktivt av ledere i de ulike tjenestene for å vurdere hvordan deres egen praksis er på de områdene som er pekt på som særlig risikofylte.