Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner. Forekomst av tvangsbruk og fylkesmannens klagebehandling av tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner

PDF

Fylkesmannen får gjennom sin rolle som tilsyns- og klagemyndighet informasjon om hvor mye tvang og hvilken tvang som utøves overfor barna på norske barnevernsinstitusjoner. Rapporten sammenfatter forekomsten av tvangsbruk og klagesaker over tvangsbruk på barnevernsinstitusjoner, som fylkesmannen har registeret i sitt arbeid.

Barn som bor på barnevernsinstitusjon har rett til vern om sin personlige integritet. De skal bestemme i personlige spørsmål og har rett til å bevege seg fritt. I enkelte situasjoner er institusjonene gitt lovhjemmel til å utøve tvang ovenfor beboerne, men bare dersom særskilte vilkår er oppfylt. Barnevernsinstitusjoner skal arbeide forebyggende for å unngå tvangsbruk.

Helsetilsynet ønsker å følge med på utviklingen av tvangsbruk. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over tvangsbruken ved norske barnevernsinstitusjoner med bakgrunn i de avgjørelsene fylkesmannen har mottatt og fylkesmannens behandling av klager over tvangsbruk.