Hopp til hovedinnhold

Bokens hovedside med boken som én fil, bestillingsinformasjon, lenke til bind 1 m.m.

Innholdsfortegnelse og registre

Innholdsfortegnelse

Personer vi har intervjuet

Litteraturliste

Figur-, tabell- og faksimilefortegnelse

Navneregister

Bilderegister (bare her)

Forord og kapitler

Statens helsetilsyns forord

Forfatterens forord

1. Innledning

I Organisasjonsutviklingen: de store linjer

2. Forholdet departement – direktorat, 1983/84–1989: Delingen blir til praksis

3. Utviklingen 1989/90–1992: ”Norbom-prosessene”

4. Jon Ola Norbom: Økonom, politiker og forvaltningsmann

5. Mot en ny sentral, sivil helseforvaltning: Perioden juli 1992 til juli 1994

II Organisasjonsutviklingen: de små linjer

6. Sosialdepartementets helseforvaltning: den indre organisasjonsutvikling

7. Helsedirektoratet: den indre organisasjonsutvikling

8. Helseforvaltningens spesialisering og profesjonalisering 1983–1994, i tall

9. Helsedirektør Torbjørn Mork – 1983–1992

III Helseforvaltningens oppgaver

10. Forvaltningsoppgavene: Oppstrømssiden

11. Politikken og dens forvaltning: Nedstrømssiden som politikk og som forvaltning

12. Politikken og dens forvaltning: Kontrollvirksomhetens juridiske grunnlag og nedstrømssiden som tilsyn og klagebehandling

13. Politikken og dens forvaltning: Tilsynspraksis, en oversikt

14. Politikken og dens forvaltning: Kvalitetspolitikken og kvalitetsforvaltningen

15. En oppsummering

16. En epilog: teori, metode og etikk

Sammendrag, samisk og engelsk

Kort sammendrag

Samisk

Engelsk