Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn gjennomfører tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming i akuttavdelinger i psykiske helsevern for voksne i 2022 og 2023. Tilsynet ser på virksomhetens arbeid ved starten av oppholdet ved at mottak av pasientene og behandlingsplanlegging skjer på en forsvarlig måte for å forebygge og redusere tvang. 

Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon ved gjennomgang av dokumenter, intervjuer og stikkprøver i pasientjournal og befaring. Tilsynet blir gjennomført av et sentralt sammensatt tilsynslag med representant fra lokal statsforvalter ved det enkelte tilsyn.

Det er planlagt i alt seks tilsyn i 2022 og 2023. Tre tilsyn i Helse Sør-Øst og ett tilsyn i hver av de andre helseregionene. Fire av tilsynene er pr 24. april 2023 gjennomført. 

De overordnede problemstillingene for tilsynet er om: 

  • virksomheten forebygger tvang og sikrer at mottak og behandlingsplanlegging skjer på en forsvarlig måte
  • virksomheten tilrettelegger helsetjenestene med respekt for den enkelte pasientens integritet og tilrettelegger for medvirkning og selvbestemmelse så langt som mulig
  • virksomhetene etablerer og gjennomfører skjerming på en forsvarlig måte  

Tilsynet undersøker følgende temaer: 

  • planlegging, tilrettelegging, etablering og gjennomføring av skjerming og tvang 
  • personellets kompetanse
  • mottaksundersøkelse og behandlingsplanlegging 
  • pasientens medvirkning og alternativer til skjerming 
  • fysiske lokaler og omgivelser for uteaktiviteter
  • evalueringssamtaler med pasienter som har vært skjermet  
  • evaluering og gjennomgang av tvang og skjermingspraksis

2022-2023 Skjerming i akuttavdelinger for psykisk helsevern for voksne

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Første rapport etter tilsyn med skjerming i akuttavdelinger i psykisk helsevern er klar

Nyhet 7. juni 2023