Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021 – 2022

Nyhet 20.4.21

Veileder for landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2020
PDF

2020–2021 Tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Søk

2019–2020 Somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter

Søk

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2017-2018 Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2017–2018 ROP-tilsynet – kommunale tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av rapportens forside

2017–18 Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2016–18 Helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

Bilde av forsiden

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Bilde av forsiden

2015 Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Bilde av forsiden

2013–14 Psykisk helsevern til barn og unge

Bilde av forsiden

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Bilde av forsiden

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Bilde av forsiden

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre skrøpelige eldre med hoftebrudd

forsidebilde rapport 3 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre Behandling al eldre pasienter med hjerneslag

Bilde av forsiden