Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Tilsynssatsing på helse- og omsorgstjenester til eldre 2024–2027

Bruk av medisindispenser hos heimebuande eldre 2024

Forebygging og gjennomføring av skjerming i akuttavdelinger for psykisk helsevern for voksne 2022-2023

Selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne 2023-2024

Får barn i barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med sine behov? 2022-2023

Egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2021-2022

Avsluttede landsomfattende tilsyn

Tvungen helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester 2020-2021

Pasienter på «feil avdeling» - helseforetakene kan redusere risiko og bedre pasientsikkerheten

Rapport fra Helsetilsynet 1/2022

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 1/2022

2017-2018 Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2017–2018 ROP-tilsynet – kommunale tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av rapportens forside

2017–18 Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av forsiden

2016–18 Helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

Bilde av forsiden

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Bilde av forsiden

2015 Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Bilde av forsiden

2013–14 Psykisk helsevern til barn og unge

Bilde av forsiden

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

Bilde av forsiden