Hopp til hovedinnhold

Auka mat- og straumprisar og høg rente påverkar den økonomiske situasjonen for mange. Dei med låg inntekt og vanskelege levekår og andre utsette grupper blir ramma hardast. Nav-kontoret skal gi opplysning, råd og rettleiing som kan bidra til å løyse og førebygge sosiale problem, og økonomisk rådgiving er ein del av denne plikta (§ 17 i sosialtenestelova). Statsforvaltarane skal i 2024 undersøke om Nav-kontora tilbyr økonomisk rådgiving til personar som er i ein vanskeleg økonomisk situasjon. 

Bakgrunnen for tilsynet er mellom anna Helsetilsynet si risikovurdering av sosiale tenester i Nav, som viste at «opplysning, råd og rettleiing» er eit område med høg for risiko for svikt. Vi har også fått innspel frå statsforvaltarar, ombod og andre som stadfestar at tilsyn med økonomisk rådgiving er viktig.

2024-2025 Nav – økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig livssituasjon

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon. Veileder for landsomfattende tilsyn 2024 og 2025

Internserien 2/2024

Landsomfattande tilsyn 2024

Nyhet 5.1.2024