Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Internserien

Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon

Veileder for landsomfattende tilsyn 2024 og 2025

Internserien 2/2024

Godkjent av: Jo Kittelsen, fung. ass. direktør / prosjektleder

Ansvarlig avdeling: Avdeling for tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Saksnummer: 2023/1136

Sist endret: 16. mai 2024

Gjelder for: Statsforvalterne

Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon

Internserien 2/2024
PDF