Helsetilsynet

Pågående landsomfattende tilsyn

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Internserien 2/2020
PDF

Skjema for undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Revidert skjema 2.7.2020. Skjemaet ble publisert som vedlegg til Internserien 2/2020
Word

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019
Bilde av rapportens forside

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019
Bilde av rapportens forside

2015–16 Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år

«Med lua i handa?»

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

forsidebilde rapport 2 2015

2012 Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

forsidebilde rapport 2 2013

2010 Økonomisk stønad etter ny lov om sosiale tenester i Nav

forsidebilde rapport 4 2011

2010 Kommunale helse- og sosialtjenester til eldre

forsidebilde rapport 5 2011