Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn 2022-2023

Om det landsomfattende tilsynet med barnevern og sosiale tjenester i Nav

«Hei, og velkommen til Nav! Gjelder det økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud eller andre sosiale tjenester, tast 1».. Undersøkelse av Nav Kontaktsenter 2020-2021. Del av den landsomfattende undersøkelsen av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 5/2021
Forsidebilde rapport 5/2021

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Forsidebilde rapportserien

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019
Bilde av forsiden

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019
Bilde av rapportens forside

2015–16 Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år

Bilde av forsiden

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Bilde av forsiden

2012 Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Bilde av forsiden