Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon 2024–2025

Avsluttede landsomfattende tilsyn

Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022-2023

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021. Oppsummering.

Rapport fra Helsetilsynet 5/2022

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 5/2022

Risikovurdering av sosiale tenester i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 4/2022

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 4/2022

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 2/2020.

Forsidebilde rapportserien

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019

Bilde av forsiden

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019

Bilde av rapportens forside

2015–16 Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år

Bilde av forsiden

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Bilde av forsiden