Helsetilsynet

Egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav.  Egenkontrollen er utarbeidet for bruk i kommunen. Statens helsetilsyn vil ikke kunne spore hvilke kommuner som benytter seg av tilbudet.  [Lenke til verktøy fjernet april 2018, feiler]

Tilbud om verktøy for egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav. Brev av 19. september 2012 fra Statens helsetilsyn til landets kommuner.