Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1321 Treff

Fürst Medisinsk Laboratorium tilsyn 2022

Helse Fonna HF tilsyn med bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon 2022

Sykehuset Østfold HF tilsyn med bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon 2022

Ørneveien omsorgssenter tilsyn barnas rett til medvirkning 2022

Helse Fonna Habiliteringsavdelinga Habilitering for barn og unge 2022

Hamar kommune - ernæring og munnhygiene hos pasienter på Finsalsenteret 2022

Fræna kommune tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til born i avlastningsbustad 2018

Åmot kommune tilsyn med helse og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming 2022

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Vestre Slidre kommune tilsyn med skulehelsetenesta 1. til 7. klasse 2022

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Helse Bergen HF Barne- og ungdoms-klinikken Habiliteringstenesta for barn og ungdom 2022

Sunnfjord kommune 2022

Sykehuset Innlandet HF DPS Gjøvik - poliklinikk Valdres førerkortvurdering 2022

Sykehuset Innlandet HF – DPS Lillehammer, poliklinikk Otta førerkortvurdering 2022

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo 2022

Phoenix Helse & International Stem Cell Clinic 2022

Molde kommune, Glomstua omsorgssenter legemiddelhandtering 2022

Verdal kommune NAV-kontoret utmåling av økonomisk stønad og vilkår om aktivitet for unge under 30 år 2022