Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1532 Treff

Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik-Lillehammer akuttmottak Lillehammer tilsyn med kvalitet og forsvarlighet 2023

Rakkestad kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Skiptvet Marker tilsyn ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

NAV Lerkendal ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

NAV Nærøysund tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nord-Fron kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov, når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Bremanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Verdal kommune tilsyn med innføringen av Helseplattformen 2023

Nord-Aurdal kommune - Interkommunal barnevernstjenesten i Valdres sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lovisenberg Diakonale Sykehus tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Bærum kommune - tilsyn med legevakt og legevaktssentral 2023

Averøy kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Lier kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Oslo kommune Nav Vestre Aker tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2023

Arendal systemtilsyn med Legevakten 2023

Nordlandssykehuset HF tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2022

Etne Vindafjord tilsyn med barneverntenesta oppfølging av barn i fosterheim 2023

Fredrikstad kommune Nav behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Kongsberg kommune Nav behandling av klager på økonomisk stønad 2023

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ullensvang kommune tilsyn med Hardanger barneverns oppfølging av barn i fosterheim 2023

Kongsvinger kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når foreldre søker økonomisk stønad 2023

Karlsøy kommune etterlevelse av kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Spiren fertilitetsklinikk tilsyn med håndtering av humane celler og vev beregnet for assistert befruktning 2023

Haugesund kommune arbeid med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem 2023

Nes kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Sykehuset Østfold HF, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Psykiatrisk avdeling døgnseksjoner tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Akershus universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk avdeling tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Oslo kommune tilsyn med Nav St. Hanshaugens behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Beiarn og Saltdal barnevernstjeneste - oppfølging av fosterhjem 2023

Sykehuset Telemark HF - Akuttmottak – Notodden stikkprøvetilsyn 2023

Kristiansand kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Helse Bergen HF, Psykiatrisk akuttmottak fra tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Ullensvang kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

Eidsvoll kommune - tilsyn med legevakt og legevaktsentral 2023

Indre Fosen kommune, Leksvik sykehjem tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2023

Kongsvinger mottak tilsyn 2023

Martina Hansens Hospital - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Hitra Frøya NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vest-Telemark NAV tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022