Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1303 Treff

Molde kommune, Glomstua omsorgssenter legemiddelhandtering 2022

Verdal kommune NAV-kontoret utmåling av økonomisk stønad og vilkår om aktivitet for unge under 30 år 2022

Agder barne- og familiesenter avdeling Nygårdsveien 2022

Helse Nord-Trøndelag HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Karasjok kommune tilsyn med omsorgsboligene 2021

Helsehuset Røntgen AS stikkprøvetilsyn 2021

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Recoveryakademiet avdeling Hurdalsjøen 2022

Stranda kommune tilsyn med barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar 2022

WeCare Omsorg AS avdeling Sotra tilsyn med helsehjelp 2022

Livio IVF-klinikken Oslo - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2022

Deepsea Yantai tilsyn med den helsemessige beredskapen 2022

Harstad kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Ørnes sykehjem tilsyn med Meløy kommune 2021

Meløy kommune tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mottakere av hjemmebasert omsorg 2021

Nesna kommune tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mottakere av hjemmebasert omsorg 2021

Nesna sykehjem tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjeneste til beboere 2021

Evenes omsorgssenter tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjeneste 2021

Lillehammer kommune tjenester til personer med utviklingshemming 2022

Unicare 12Trinn 2021

Os kommune tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming over 18 år 2021

Gausdal kommune tilsyn med skolehelsetjenesten 1. til 7. klasse 2021

Oslo universitetssykehus (OUS) med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2021

Tromsø kommune tilsyn med enhet for rus og psykisk helse 2021

Vågå kommune - Vågåheimen - ernæring og munnhygiene 2021

Osterøy kommune barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar 2022

Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland tilsyn med lovpålagt meldeplikt førerkort 2021

Sunnhordland Interkommunale Barnevern tilsyn med undersøkingar i barneverntenesta 2021

Gjøvik kommune tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i 2021

Sebbelow stiftelse Senter for foreldre og barn

Tinn kommune barneverntjenestens arbeid med undersøkelser ved barneverntjenesten 2021

Solheim Omsorg Pluss Bergen kommune tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp 2021

Sandefjord kommune barneverntjenestens arbeid med undersøkelser ved barneverntjenesten i Sandefjord 2021

Dypedalåsen sykehjem, Hvaler kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2021

Tilsyn med WeCare Omsorg AS avd. Levanger 2022

Bærum kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse ved hjemmebaserte tjenester, ambulerende tjenester, distrikt Sandvika, avdeling Tanum 2021

Ørland kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Heim kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Orkland kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021

Oppdal kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2021