Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1446 Treff

NAV Orkland tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Øygarden kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Søndre Land kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov 2023

Helse Møre og Romsdal HF - tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming ved Akutt psykisk helse, Hjelset 2022

Finnmarkssykehuset HF tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge 2022

Båtsfjord kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019

Kvæfjord kommune barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Alver kommunes oppfølging av barn i fosterheim 2023

Rana kommune tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Sola kommune tilsyn med tjenester til barn i avlastningsbolig 2022

Namsos kommune tilsyn med Lonet avlastningsbolig 2022

Time kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustad 2022

Åsnes kommune Solør barneverntjeneste tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lindesnes kommune tilsyn med fengselshelsetjenesten ved Agder fengsel, Mandal avdeling 2022

Sola kommune NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Kongsberg kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Vevelstad kommune tilsyn med sykehjem og hjemmetjeneste 2023

Toten Asylmottak, avdeling EMA tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige 2022

Alta kommune ved Nav Alta Kvænangen og Loppa tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Harstad kommune ved Nav Sør-Troms tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Randaberg og Kvitsøy tilsyn med barneverntjenesten i sin oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lofoten barnevern tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Nordlandssykehuset HFs tilsyn med organisering og gjennomføring av beskrivelse av CT-undersøkelser med høy hastegrad ved enhetene Lofoten og Vesterålen 2022

Lillestrøm kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Porsanger kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Haraldsplass Diakonale Sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Stavanger kommune tilsyn med arbeid med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem 2022

Askøy kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2022

Bergen kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Alver kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Veksthuset Rogaland 2022

Grue kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Øvre Eiker kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Råde kommune landsomfattende tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Indre Østfold kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Ørland kommune Brekstad barne- og avlastningsbolig tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Kvinnherad kommune Villatoppen avlastningsbustad helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Hole kommune Skoglia barne- og avlastningsbolig habiliterings og opplæringstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2022

Sogndal kommune Stadheimsgarden tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Levanger kommune tilsyn barneverntjenesten oppfølging av barn i fosterhjem 2022