Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1352 Treff

Hasvik kommune tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2022

Namsos kommune tilsyn med økonomisk rådgivning 2022

Lillesand kommune tilsyn forsvarlig økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 2022

Åmli kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2022

Alta kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Fürst Medisinsk Laboratorium - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Jevnaker kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Gjesdal kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge – tilsyn med utskrivningsklare pasienter med liggedøgn 2022

Trondheim kommune - tilsyn økonomisk stønad som nødhjelp - Nav Falkenborg og NAV Lerkendal 2022

Karasjok kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Asker kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker stønad 2022

Rendalen kommune - legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten 2022

Lesja kommune - ernærings og munnhygiene – sykehjem 2022

Indre Ryfylke tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Unilabs laboratoriemedisin AS – smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Folkehelseinstituttet - smittetesting av donorer av celler og vev 2022

Ås kommune kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Råde kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Oslo kommune bydel Søndre Nordstrand tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Vestre Toten tilsyn med barneverntjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Bergen kommune Nav Bergen sør sosiale tenester til personar mellom 17 og 25 år 2022

Birkenes kommune tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2022

Skien kommuner tilsyn etter kommunal beredskapsplikt 2022

Tønsberg kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Seljord kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022

Sandefjord kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022

Vinje kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022

Larvik kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022

Drangedal kommune tilsyn kommunal beredskapsplikt 2022

Bamble kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022

Universitetssykehuset Nord-Norge HF tilsyn med organisering og gjennomføring av pasientforløp brystkreft 2022

Fürst Medisinsk Laboratorium tilsyn 2022

Helse Fonna HF tilsyn med bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon 2022

Sykehuset Østfold HF tilsyn med bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon 2022

Helse Fonna Habiliteringsavdelinga Habilitering for barn og unge 2022

Hamar kommune - ernæring og munnhygiene hos pasienter på Finsalsenteret 2022

Fræna kommune tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester til born i avlastningsbustad 2018

Åmot kommune tilsyn med helse og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming 2022

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022