Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

872 Treff

Medicus AS - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2024

Stjørdal kommune tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte 2024

Bjørnafjorden kommune tilsyn med bruk av medisindispenser hjå heimebuande eldre 2024

Alstahaug kommune tilsyn med bruk av elektronisk medisindispenser til hjemmeboende eldre 2024

Sykehuset Innlandet HF, divisjon Elverum-Hamar, akuttmottak Elverum - tilsyn med kvalitet og forsvarlighet i 2024

Tilsyn - systemrevisjon - Sykehuset i Vestfold HF – Gastromedisinsk poliklinikk - utredning og behandling av pasienter henvist med symptomer fra og med sykdommer i fordøyelsessystemet 2024

Bamble kommune - bruk av elektronisk medisindispenser hos hjemmeboende eldre 2024

Sørlandet sjukehus tilsyn med psykisk helsevern for voksne 2024

Halden kommune Solheim senter tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse 2024

Sogndal kommune Nav-kontorets ansvar for å tilby tenesta økonomisk rådgjeving til personar i ein vanskeleg økonomisk situasjon 2024

Høyanger kommune Nav-kontorets ansvar for å tilby tenesta økonomisk rådgjeving til personar i ein vanskeleg økonomisk situasjon 2024

Sarpsborg kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Aukra kommune frå tilsyn med medisindispenser ved heimetenesta 2024

Aurora omsorg AS, avdeling Heimly tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige midlertidige asylmottak 2024

Beiarn kommune tilsyn med bruk av elektronisk medisindispenser til hjemmeboende eldre 2024

Hamarøy kommune tilsyn med legevakttjenesten 2024

Randaberg kommune – tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende eldre 2023

Lier kommune Eikenga avlastning tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2024

Ringerike kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger ved Austjord barneavlastning E 2024

Skien kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Sandefjord kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Eigersund kommune - NAV-kontorets ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig livssituasjon 2024

Sandefjord kommune - bruk av elektronisk medisindispenser hos hjemmeboende eldre 2024

Evje og Hornnes kommune - Agder fengsel, Evje avdeling tilsyn med fengselshelsetjenesten 2022

Kinn kommune tilsyn med bruk av medisindispenser hjå heimebuande eldre 2024

Modalen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2024

Karmøy kommune - arbeid med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem 2024

Klinikk Hausken AS - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2023

Orkland kommune tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte 2024

Bremanger kommune tilsyn med bruk av medisindispenser hjå heimebuande eldre 2024

Eidskog kommune - elektronisk medisineringsstøtte hos hjemmeboende eldre 2024

Stiftelsen Sana as, avdeling Larvik asylmottak tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Stiftelsen Sana as, avdeling Porsgrunn tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Sunndal kommune tilsyn med habilitering/opplæring i barne- og avlastningsbustadar 2023

Sør-Varanger kommune Nav Sør-Varanger tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Helse Fonna HF tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Tønsberg kommune Sem fengsel tilsyn med helsetjenester til innsatte 2023

Søndre Land tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2024

Sykehuset Innlandet HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Nav Grünerløkka tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2023