Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1408 Treff

Hå kommune sitt arbeid med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem 2023

Bjørnafjorden kommune oppfølging av barn i fosterheim 2023

Midtre Gauldal tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad ved NAV Midtre Gauldal 2022

Helse Stavanger HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Risør kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Melhus kommune tilsyn med Melhus barne- og avlastningsbolig 2022

Levanger kommune tilsyn med Regnbuen barne- og avlastningsbolig 2022

Kragerø kommune tilsyn barne- og avlastningsboliger 2022

Færder kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Helse Bergen HF – håndtering av celler og vev 2022

Porsgrunn kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2022

Oslo kommune bydel Ullern tilsyn med Gustav Vigelands vei barne- og avlastningsbolig 2022

Alta kommune ved Avdeling Sandfalltunet avlastningsinstitusjon tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i avlastningsbolig 2022

Skien kommune Nav Skien tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2022

Porsgrunn kommune Nav Porsgrunn tilsyn med kommunens behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven 2022

Steigen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Bodø kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Hamar kommune stikkprøvetilsyn saksbehandling helse- og omsorgstjenester 2023

Sørfold kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2022

Sykehuset Vestfold HF stikkprøvetilsyn - Akuttsenteret 2022