Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

861 Treff

Sarpsborg kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Aukra kommune frå tilsyn med medisindispenser ved heimetenesta 2024

Aurora omsorg AS, avdeling Heimly tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige midlertidige asylmottak 2024

Beiarn kommune tilsyn med bruk av elektronisk medisindispenser til hjemmeboende eldre 2024

Hamarøy kommune tilsyn med legevakttjenesten 2024

Randaberg kommune – tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende eldre 2023

Lier kommune Eikenga avlastning tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2024

Ringerike kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger ved Austjord barneavlastning E 2024

Skien kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Sandefjord kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Eigersund kommune - NAV-kontorets ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig livssituasjon 2024

Sandefjord kommune - bruk av elektronisk medisindispenser hos hjemmeboende eldre 2024

Evje og Hornnes kommune - Agder fengsel, Evje avdeling tilsyn med fengselshelsetjenesten 2022

Kinn kommune tilsyn med bruk av medisindispenser hjå heimebuande eldre 2024

Modalen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2024

Karmøy kommune - arbeid med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem 2024

Klinikk Hausken AS - håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2023

Orkland kommune tilsyn med elektronisk medisineringsstøtte 2024

Bremanger kommune tilsyn med bruk av medisindispenser hjå heimebuande eldre 2024

Eidskog kommune - elektronisk medisineringsstøtte hos hjemmeboende eldre 2024