Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1381 Treff

Lindesnes kommune tilsyn med fengselshelsetjenesten ved Agder fengsel, Mandal avdeling 2022

Arendal kommunes tilsyn med helse- og omsorgstjenester til beboere ved Plankemyra Bo- og Omsorgssenter 2022

Brønnøy tilsyn med Tjenestekontoret og koordinerende enhet kommune 2022

Helse Førde HF håndtering av blod og blodkomponenter 2022

Åmot kommune tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap 2022

Tolga kommune – kommunal beredskap og helseberedskap

Stor-Elvdal tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad ved Nav Stor-Elvdal 2022

Nav Nittedal tilsyn ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Vestnes kommune v/Helsehuset Stella Maris tilsyn med helse- og omsorgstenestene 2022

Kvinesdal kommune/Nav Lister Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022

Skjervøy kommune tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Molde Aukra Vestnes kommune tilsyn med barneverntenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2022

Meløy kommune tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad ved Nav 2022

Elverum kommune tilsyn med barnevernstjenestens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Ringerike kommune landsomfattende tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2022

Vitalis Helse Kragerø AS rapport - systemrevisjon 2022

Mestringshusene Bolkesjø AS tilsyn - systemrevisjon 2022

Stryn kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Narvik kommune tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad ved Nav 2022

Indre Namdal tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2022