Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2024 Fra 2020
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

841 Treff

Stiftelsen Sana as, avdeling Larvik asylmottak tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Stiftelsen Sana as, avdeling Porsgrunn tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige asylmottak 2023

Sunndal kommune tilsyn med habilitering/opplæring i barne- og avlastningsbustadar 2023

Sør-Varanger kommune Nav Sør-Varanger tilsyn med Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2023

Helse Fonna HF tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Tønsberg kommune Sem fengsel tilsyn med helsetjenester til innsatte 2023

Søndre Land tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2024

Sykehuset Innlandet HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Nav Grünerløkka tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning 2023

Levanger kommune Staup helsehus tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2023

Nav Ringerike behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad 2023

Stjørdal kommune tilsyn med kommunale barne - og avlastningsboliger 2023

Indre Østfold kommune tilsyn helse- og omsorgstjenester til barn med avlastningstilbud 2023

Kinn kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader ved Furutun avlastning Måløy miljøteneste og Florø miljøteneste 2023

Askøy kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2023

Sørlandet sykehus HF Psykiatrisk sykehusavdeling Seksjon Kristiansand Psykiatrisk akuttmottak og Subakutt enhet tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Helse Bergen HF tilsyn med psykisk helsevern for vaksne 2023

Kongsvinger kommune Kongsvinger mottak 2023

Grimstad kommune tilsyn med barn i barne- og avlastningsboliger 2023

Lillestrøm kommune tilsyn med Nedre Romerike legevakt 2023