Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

1500 Treff

Helse Bergen HF, Psykiatrisk akuttmottak fra tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Ullensvang kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

Eidsvoll kommune - tilsyn med legevakt og legevaktsentral 2023

Indre Fosen kommune, Leksvik sykehjem tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2023

Kongsvinger mottak tilsyn 2023

Martina Hansens Hospital - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Hitra Frøya NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Vest-Telemark NAV tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barn sine behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Holmestrand kommune tilsyn med NAV-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad 2022

Lillehammer kommune – tilsyn med ernæring og munnhygiene ved Gartnerhagen bo- og servicesenter 2023

Tønsberg kommune Sem fengsel tilsyn med helsetjenester til innsatte 2023

Nesodden kommune og Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Helgelandssykehuset HF - håndtering av blod og blodkomponenter 2023

Østre Toten kommune tilsyn med Fossen barne- og avlastningsbolig i 2023

Tønsberg kommune tilsyn med barne- og avlastningsboliger 2023

Vestre Toten kommune – tilsyn med legemiddelhåndtering til pasienter ved Gimle sykehjem 2022

Farsund kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2023

Bergen kommune, Vestlund avlastning, tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader

Nordre Land kommune tilsyn med barn i barne- og avlastningsbolig 2022

Meløy kommune tilsyn med legevakttjenesten 2023