Hopp til hovedinnhold

2016

Helse Midt-Norge regionalt tilsyn

2015

Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

2014

Landsomfattende tilsyn – Psykisk helsevern til barn og unge 2013-14

Helse Nord regionalt tilsyn

2012

Håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft

Andre tilsyn Helse Midt-Norge 2012