Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Se også

2011

Tilsyn med behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

2010

Regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 Oversiktsside med alle oppsummeringsrapportene og tilsynsrapporter.

Oppsummering av regionale tilsyn 2010. Regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet 23.6.2011.

Regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern Helse Sør-Øst

Regionalt tilsyn med hoftekirurgi Helse Sør-Øst

Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag Helse Nord

Diagnostisering og utredning av brystkreft Helse Vest RHF

Tilsyn med små fødeavdelinger Helse Midt-Norge 2010

Spesialisthelsetjenester til barn og unge med psykiske problem i Midt-Norge

Tilsyn med kommunikasjon i helseforetak Helse Midt-Norge 2010

2009 

Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) 2008 og 2009

Oppfølgingstilsyn i Midt-Norge - tilsyn med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus 2009

Tilsyn med fødeinstitusjoner i Midt-Norge 2009

Tilsynet er et oppfølgingstilsyn av tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004.

2008

Tilsyn med helseforetak som behandler pasienter med gynekologiske kreftsykdommer 2008

Tilsyn med barn i sykehus

2007

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge tilsyn med Helseforetakenes internkontrollsystem med fokus på håndtering av uønskede hendelser.

Regionalt tilsyn med rehabiliteringstjenester

2006

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2006 med med habiliteringstjenester til barn

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge gjennomførte i 2006 tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Felles tilsyn med bruk av tvang i psykiatrien i Helseregion Sør 2005 - 2006

2005

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn 2005 med kommunikasjon i helseforetak som behandler pasienter med gastrokirurgiske sykdommer avdelinger

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge Tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved ortopedisk poliklinisk virksomhet

Dette var ikke landsomfattende tilsyn.

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge gjennomførte i 2005 tilsyn med private sykehus

2004

Samlerapporter til RHF´ene etter landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner


2003

Hvert av de regionale helseforetak har mottatt samlerapporter fra Helsetilsynet i fylkene etter tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer og med ivaretakelsen av sentrale pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker:

Se også