Hopp til hovedinnhold

Forsinket diagnostikk og behandling til rusmiddelpåvirket pasient med alvorlig hodeskade
Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

PDF

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen