Hopp til hovedinnhold

Svikt ved innføring av kateterbasert lukning av åpentstående duktus arteriosus hos barn med meget lav vekt ved...

PDF

Svikt i risikoforståelse og -styring — prosedyre for større barn ble tatt i bruk på barn med meget lav vekt

Nyhet 16.6.2021

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen