Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Manglende utrykning med ambulansehelikopter – forsinket behandling av sepsispasienter

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Pasienter skulle vært transportert med ambulansehelikopter – fikk ikke forsvarlige tjenester

Nyhet 15.2.2022

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen