Hopp til hovedinnhold

Svikt i deler av helsetjenesten ved oppfølgingen av nyfødt med mistanke om hjertesykdom - manglende helhetlig oversikt og manglende involvering av foreldre

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Svikt i helsehjelpen til nyfødt barn med tegn forenlig med hjertesykdom

Nyhet 2.3.2022

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen