Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Svikt i håndtering av akutt forverring hos pasient i kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Avgjørelse i tilsynssak - svikt i håndtering av akutt forverring hos pasient i KAD

Brev fra Statens helsetilsyn til Oslo kommune, Helseetaten 19. januar 2022
PDF

Svikt i håndtering av akutt forverring hos pasient i kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Nyhet 1.6.2022

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen