Hopp til hovedinnhold

Statistikken omfatter varsler fra spesialisthelsetjenester i sju måneder i 2010 til og med 2. tertial 2022. Varsler fra kommunale helse- og omsorgstjenester og fra pasienter og pårørende er inkludert fra 1. juli 2019. 

Mer statistikk finnes i Rapport fra Helsetilsynet 3/2014, 5/2015, 2/2016, 2/2017, 2/2018 og 4/2019, i årsrapporter for Statens helsetilsyn og i Tilsynsmeldingen, se artikkel Tall og fakta hvert år.

Mottatte og håndterte varsler – statistikk over alle varsler 2010–2022

Statistikk ajour pr. 2. tertial 2022 (publisert 14.9.2022)
PDF