Statistikken omfatter antall varsler i varselordningen for spesialisthelsetjenesten, fordelt på bl.a. helseforetak, statsforvalterembete, type hendelse og skadegrad, antall stedlige tilsyn og hvordan varslene er fulgt opp. I 2020 kom det 1068 varsler til denne varselordningen.

Mer statistikk finnes i Rapport fra Helsetilsynet 3/2014, 5/2015, 2/2016, 2/2017, 2/2018 og 4/2019, i årsrapporter for Statens helsetilsyn og i Tilsynsmelding, se artikkel Tall og fakta hvert år.

Mottatte og håndterte varsler – statistikk over alle varsler 2010–2020

Statistikk ajour pr. 31.12.2020 (publisert 26.1.2021)
PDF