Hopp til hovedinnhold

Statistikken omfatter varsler fra spesialisthelsetjenester mottatt til og med utgangen av 2023. Varsler fra kommunale helse- og omsorgstjenester og fra pasienter og pårørende er inkludert fra 1. juli 2019. 

Mer statistikk finnes i Rapport fra Helsetilsynet 3/2014, 5/2015, 2/2016, 2/2017, 2/2018 og 4/2019, i årsrapporter for Statens helsetilsyn og i Tilsynsmeldingen, se artikkel Tall og fakta hvert år.

Mottatte og håndterte varsler – statistikk over alle varsler 2014–2024

Statistikk pr. 1. tertial 2024 (publisert 16.05.2024)
PDF