Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kongsvik LT
Dame med mange jern i ilden [intervju med Karin Straume, fylkeslege i Finnmark].
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133(14):1540-1.