Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

216 Treff

Sebastian-saken

Denne samlesiden inneholder Statens helsetilsyns offentlige dokumenter i den såkalte Sebastian-saken, en alvorlig hendelse i februar 2015 som endte med at et barn døde på Kristiansund sjukehus.

Manglende oppfølging av et barn med omfattende og sammensatte behov (Sebastiansaken)

Feildosering av legemiddelet Methotrexate – sykehuset har brutt lovkrav til forsvarlig behandling

En sykehjemspasient brukte 10 mg Methotrexate en gang per uke mot leddgikt. Under sykehusopphold ble behandlingen stanset, men ved utskrivning til sykehjemmet ga sykehuslegen muntlig beskjed til de...

Feildosering av legemiddelet Methotrexate – kommunen har brutt lovkrav til forsvarlig behandling

En sykehjemspasient som brukte 10 mg Methotrexate en gang per uke mot leddgikt. Under sykehusopphold ble behandlingen stanset, men ved utskriving til sykehjemmet ga sykehuslegen muntlig beskjed til...

Feilinformasjon om resultat av mannlig sterilisering – fastlegevikar

En fastlegevikar henviste en mann som hadde fått utført sterilisering (vasektomi) til sykehus for mikroskopi av sædprøve. Sykehuset ba fastlegen gjennomføre prøven, og den viste 1 til 2 sædceller p...

Urettmessige refusjoner for legevaktarbeid – advarsel

En fastlønnet fastlege sendte inn regning for legevaktarbeid for en rekke datoer legen ikke hadde legevakt, og i tillegg regning for pasientkonsultasjon der aktiviteten var telefonsamtale eller...

Barn døde under fødsel – komplikasjoner ved operativ forløsning – keisersnitt besluttet for sent – uforsvarlig håndtering av fødselslegen

Kvinne med svangerskapsdiabetes fikk satt fødselen i gang i svangerskapsuke 37. Fødselslegen gjorde gjentatte forsøk på å forløse barnet med vakuum og tang, da hodet sto langt nede i fødselskanalen...

Barn døde under fødsel – komplikasjoner ved operativ forløsning – keisersnitt besluttet for sent – helseforetaket hadde oppfylt pliktene til å legge til rette for forsvarlig håndtering av fødsel

Kvinne med svangerskapsdiabetes fikk satt fødselen i gang i svangerskapsuke 37. Fødselslegen gjorde gjentatte forsøk på å forløse barnet med vakuum og tang, da hodet sto langt nede i fødselskanalen...

Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon

Pasienten hadde fått behandling med klozapin, som er et legemiddel som brukes ved psykose der andre legemidler ikke har hatt ønsket virkning. Klozapin kan gi alvorlig mangel på nøytrofile hvite...

Pasient operert på feil side – mangelfulle rutiner og svikt ved kontakt med pasienten før operasjon

Sykehuset hadde ikke rutine for sidemerking av pasienter. Det oppsto uklarhet om hvilken side som skulle opereres ved henvisning, og verken ved vurdering av henvisning, poliklinisk kontroll eller...