Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

276 Treff

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av et seks år gammelt barn ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF

Bedrageri mot Helfo – fysioterapeut fratatt autorisasjonen

En fysioterapeut, som drev privat praksis med avtale med kommunen, ble dømt til fengsel for bedrageri mot Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Grunnlaget for dommen var krav om refusjon fo

Tannlege – svært dårlige norskkunnskaper, manglende faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet – tilbakekall av autorisasjon

Fylkesmannen fikk bekymringsmelding fra en annen tannlege og gjennomførte tilsyn med en sakkyndig i klinikken der den påklagede tannlegen arbeidet. Tilsynet avdekket at tannlegen, som&nbs

Tyveri av og avhengighet av vanedannende legemidler – tilbakekall av sykepleiers autorisasjon

En sykepleier ansatt i en kommune hadde logget seg inn på legemiddellageret åtte ganger i en periode med full sykmelding. Da arbeidsgiver konfronterte sykepleieren med dette innrømm

Langvarig og alvorlig misbruk av vanedannende legemidler – tilbakekall av leges autorisasjon

En lege hadde i en tidligere sak fått sin rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B tilbakekalt (fratatt) på grunn av langvarig og alvorlig rusmisbruksproblem, blant annet bruk av st

Vurdering av pasient med hjerteinfarkt – advarsel til fastlege

En kvinne fikk akutte brystsmerter, smerte i venstre arm og mellom skulderbladene, var uvel og kastet opp. En venninne kontaktet fastlegen og fulgte pasienten dit. Ved ankomst fortalte pasienten at sm

Pasient med hjerteinfarkt – helsefagarbeiders håndtering av telefonhenvendelse og samhandling med lege

En kvinne fikk akutte brystsmerter, smerte i venstre arm og mellom skulderbladene, var uvel og kastet opp. En venninne kontaktet fastlegen og fulgte pasienten dit. Ved ankomst fortalte pasienten at sm

Journalføring i forbindelse med behandling av spedbarn med manuellterapi – advarsel til fysioterapeut

Fylkesmannen mottok en bekymringsmelding som gjaldt hvordan en fysioterapeut behandlet spedbarn med manuellterapi, journalføring og samhandling med annet helsepersonell, og gjorde fire tilsynsb

Sviktende oppfølging av pasient med føflekkreft i øyet – advarsel til øyelege

En pasient med føflekkreft i årehinnen i øyet (choroidalt melanom) hadde fått fjernet det ene øyet og ble fulgt opp for å fange opp spredning av kreftsykdommen.

Tyveri av og misbruk av legemidler fra arbeidsplass – manipulering med morfinampuller – sykepleier fratatt autorisasjonen

En kommune oppdaget at en sykepleier over tid hadde stjålet over 20 ulike legemidler fra arbeidsplassen, blant annet ved hjelp av oppdiktede pasienter og initialer. Ampuller med morfin ble tappe