Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bratland SZ, Hunskår S, Bærheim A
Mannlige kjønnsorganer
I: Hunskår S (red.). Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2013: 733-754