Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Aase S
Obduksjon – fremdeles gullstandard? [leder]
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:730