Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene. Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010

Internserien 12/2010
PDF