Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens. Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010

Internserien 11/2010
PDF