Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Veileder for tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester

Internserien 5/2010 med vedlegg bakgrunnsstoff om multidoseordningen
PDF

.