Helsetilsynet

Tilbakekall av autorisasjon som psykolog. Nyhet 23.8.2006